Informations

June 11th, 2011     Islamic SMS

Shaitan 40,000 Baras Tak Jannat Ka Khazanchi Raha,

14,000 Baras Tak Arsh Ka Tawwaf Karta Raha,

Is Ka Naam Pehle Aasman Par Abid,
Doosre Par Zahid,
Teesre Par Arif,
Chothe Par Wali
Panchhwe Par Taqi,
Chattey Par Azazeel,
Saatwey Par Iblees Tha,

(Book-Tafser-E-Sawi Vol-01 Page-51)

Ek Sajday K Inkar Se Shaitaan Mardood Ho Gaya Or Hum Rozaana Kitne Sajday Nahi Karte Jo Hum Par Farz Kiye Gaye Sochiye Ga Zaroor Plz Forward Jazakallah.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (10 votes cast)
Informations, 7.0 out of 10 based on 10 ratings
Be Sociable, Share!
Submitted by: Zahoor